مطالب مشاوره ای - سخنان زیبا ازبزرگان

تبلیغات

درباره وب


    اینجانب محمدباقر قربانی عباس آباددبير آموزش وپرورش شاغل در پست مشاوره .
    این وبلاگ را جهت استفاده دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم آنها ایجاد نمودم واز کلیه دوستان و همکاران بزرگوار برای بهتر شدن این وبلاگ طلب همکاری می نمایم.

لگو

    ختم صلوات


امکانات وب


سخنان زیبا ازبزرگان

همیشه سعی کن لبخند بر لبانت,عشق در قلبت, لطف در نگاهت, محبت در چهره ات, بخشش در رفتارت وحق در زبانت جاری باشد و بس.                                                                                                                                                                                                        .             

زندگی شوق رسیدن به همان فردایست که نخواهد آمد تو نه در دیروزی و نه در فردایی ، ظرف امروز پر از بودن توست ، زندگی را دریاب....

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی وچیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی.                   

وقتی به چیزی می‌رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته‌ای .                                                                                                                                .

آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می‌دهد به راحتی دل بکنی .

به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش .

هرگاه نتوانستی اشتباهی را ببخشی آن از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه .

عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری .

آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می‌شوند، نبینی .

آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می‌گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت .

باید باغِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد .